Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà giúp xã Thạch Thắng xây dựng nông thôn mới
loading...
20:25 09/11/2017

Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà giúp xã Thạch Thắng chỉnh trang khuôn viên hội quán

Thực hiện 100 ngày cao điểm về cơ sở giúp dân xây dựng nông thôn mới Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà đã tổ chức lực lượng giúp xã Thạch Thắng chỉnh trang khuôn viên hội quán

Ý kiến bạn đọc