Lực lượng dân quân xã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
loading...
08:31 09/12/2017

Lực lượng dân quân xã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Để đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới Ban Chỉ huy quân sự xã đã huy động lực lượng giúp dân làm hàng rào chỉnh trang vườn hộ

Lực lượng dân quân xã Thạch Thắng đã phối hợp cùng với nhân dân làm hàng rào hội quán thôn Nam Thắng

Ý kiến bạn đọc