Đảng ủy, HDND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Thạch Thắng
loading...
13:18 06/12/2017

Đảng ủy, HDND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Thạch Thắng
STT Họ và tên Chức vụ
1 NGUYỄN HỮU ÁNH Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 NGUYỄN TẤT CƯỜNG Phó Bí thư Đảng ủy
3 NGUYỄN TẤT DŨNG Chỉ huy trưởng Quân sự
4 HOÀNG TRỌNG DƯƠNG Bí thư Đoàn TNCS HCM
5 NGUYỄN THỊ ĐẠI Tài chính - Kế toán
6 NGUYỄN CÔNG HẠNH Chủ tịch UBMTTQVN
7 HOÀNG THỊ HIẾU Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
8 NGUYỄN NHƯ HOÀNG Văn hóa - Xã hội
9 BÙI THỊ KIỀU Phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội
10 NGUYỄN NAM LONG Phó Chủ tịch HĐND
12 ĐẶNG ĐÌNH NAM Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường
13 LÊ HỮU NAM Chủ tịch Hội Nông dân
15 NGUYỄN HỮU TÀI Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND
16 TRẦN BÁ TÂM Văn phòng - Thống kê
17 VÕ THỊ TÂM Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường
18 NGUYỄN PHI THÁI Tư pháp - Hộ tịch
19 NGUYỄN THỊ THẢO Văn phòng - Thống kê
20 NGUYỄN VĂN TRỊ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
21 NGUYỄN PHI TRUNG Phó Chủ tịch UBND
22 TRẦN BÁ TỪ Chủ tịch UBND

Ý kiến bạn đọc