Danh bạ điện thoại
loading...
09:11 09/12/2017

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT
1 Nguyễn Hữu Tài Bí thư Đảng ủy 985725359
2 Nguyễn Tất Cường Phó Bí thư Đảng ủy 983927267
3 Nguyễn Nam Long Phó Chủ tịch HĐND 1686912881
4 Trần Bá Từ Chủ tịch UBND 984052418
5 Nguyễn Phi Trung Phó Chủ tịch UBND 983336742
6 Nguyễn Công Hạnh Chủ tịch UBMTTQ 915083589
7 Hoàng Trọng Dương Bí thư Đoàn thanh niên 974974799
8 Hoàng Thị Hiếu Chủ tịch Hội Phụ nữ 916294889
9 Lê Hữu Nam Chủ tịch Hội Nông dân 985112887
10 Nguyễn Trần Trị Chủ tịch Hội CCB 1683478914
11 Nguyễn Hữu Ánh Trưởng Công an 982652783
12 Nguyễn Tất Dũng Chỉ huy trưởng Quân sự 974210339
13 Trần Bá Tâm Văn phòng - Thống kê 975017881
14 Nguyên Thị Thảo Văn phòng - Nội vụ 972405234
15 Đặng Đình Nam Địa chính - Tài nguyên 973565808
16 Võ Thị Tâm Địa chính - NN - NTM 972525707
17 Nguyễn Thị Đại Kế toán - Ngân sách 985227565
18 Nguyễn Phi Thái Tư pháp - Hộ tịch 972974298
19 Nguyễn Như Hoàng Văn hóa - Thông tin 988171786
20 Bùi Thị Kiều Văn hóa - Chính sách 973783586
21 Hoàng Thị Lý Văn Phòng Đảng ủy 987626720
22 Nguyễn Văn Thành PCT MT 1647225663
23 Lê Anh Võ CT Hội người cao tuổi 1668058344
24 Võ Văn Tý Phó chỉ huy QS 972262945
25 Nguyễn Hữu Tiếp Phó Công An 948147346
26 Hoàng Trọng Yên Khuyến nông 985112576
27 Nguyễn Thị Phượng PBT Đoàn 972258099
28 Võ Thị Thủy PCT Hội Phụ nữ 975072926
29 Hoàng Thị Hiệp PCT hội nông dân 1632693392
30 Nguyễn Thị Liên Dân số 1668620164
31 Nguyễn Phi Nam Thường trực 962738157
32 Lê Bá Vựng Truyền thanh 976193749

Ý kiến bạn đọc