Lịch sử hình thành và phát triển xã Thạch Thắng
loading...
22:45 04/12/2017

Xã Thạch Thắng có địa phận giống một hình chữ nhật mà 2 phía Bắc Nam là 2 chiều rộng. Phía Bắc giáp xã Thạch Lạc (trước kia là Tam Lạc) có con sông Rào Đạo làm biên giới tự nhiên. Phía Nam giáp xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên). Phía Đông giáp 3 xã Thạch Văn,Thạch Hội và Thạch Trị. Phía Tây giáp 2 xã Tượng Sơn và Thạch Bình. (trước gọi là làng Phát Nạo - xưa kia là Đại Nao) tính đến năm 2015, diện tích là 879,75ha và dân số là 5000 người.

Xã Thạch Thắng có địa phận giống một hình chữ nhật mà 2 phía Bắc Nam là 2 chiều rộng. Phía Bắc giáp xã Thạch Lạc (trước kia là Tam Lạc) có con sông Rào Đạo làm biên giới tự nhiên. Phía Nam giáp xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên). Phía Đông giáp 3 xã Thạch Văn,Thạch Hội và Thạch Trị. Phía Tây giáp 2 xã Tượng Sơn và Thạch Bình. (trước gọi là làng Phát Nạo - xưa kia là Đại Nao) tính đến năm 2015, diện tích là 879,75ha và dân số là 5000 người.

Xã Thạch Thắng chính thức được thành lập từ ngày 8 tháng 10 năm 1954 theo Quyết định của UBHC huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Thạch Thắng thuộc địa phận xã Hoàng Hà, phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Hoàng Hà bao gồm địa phận 2 xã Thạch Thắng và Tượng Sơn hiện nay.

Sau khi giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945, xã Hoàng Hà đổi tên là xã Tượng Sơn. Từ năm 1954, Tượng Sơn chia thành 2 xã Thạch Thắng và Thạch Tượng.

Khi thành lập, xã Thạch Thắng có 590 hộ với 2600 nhân khẩu. Đất đai có hơn 1200 mẫu (gần 6 triệu m 2 ), bình quân nhân khẩu gần 4 sào 10 thước.

Cùng chung một xã Hoàng Hà từ buổi xa xưa, các dấu tích lịch sử làng xã thuộc xã Thạch Thắng đã chứng tỏ một quê hương vốn có bề dày lịch sử và văn hóa.

Trước năm 2012, xã Thạch Thắng gồm 10 xóm làng trước đây của xã Hoàng Hà với nhiều đặc điểm dân cư đền chùa, miếu mạo và di tích văn hóa, gồm: Phú Nghĩa, Trung Nghĩa, Hòa Bình, Bến Trại, Phú Qúy, Đông Quý Lý, Thành Công, Hồng Thái, Hòa Yên, Hòa Lạc. Ngày 27/7/2012, UBND tỉnh điều chỉnh sáp nhập thôn Phú Nghĩa và Trung Nghĩa thành thôn Trung Phú, nhập thôn Hòa Bình và Bến Trại thành thôn Hòa Bình, như vậy Thạch Thắng còn 8 thôn.

Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh ban hành quyết định sáp nhập thôn Hòa Yên với thôn Hòa Lạc thành thôn Yên Lạc; thôn Thành Công với thôn Hồng Thái thành thôn Nam Thắng; thôn Phú Quý với thôn Đông Quý Lý thành thôn Cao Thắng. Như vậy hiện nay xã Thạch Thắng có 05 thôn như sau: Trung Phú, Hòa Bình, Cao Thắng, Nam Thắng, Yên Lạc.

Cùng với quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng dân cư trên địa bàn đã tạo lập nên truyền thống văn hóa của xã vừa hòa mình trong lịch sử văn hóa của cả dân tộc, của vùng đất Nghệ Tĩnh, vừa mang đậm bản sắc địa phương. Thời kỳ phong kiến, đây là quê hương của Tiến sỹ Nguyễn Hoằng Nghĩa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, nhân dân Thạch Thắng đã đóng góp công lao to lớn cho đất nước với hàng nghìn thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thạch Thắng luôn đi đầu trong toàn huyện về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ý kiến bạn đọc