Thông tin chỉ đạo điều hành
RSS

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

V/v bổ cứu sản xuất chỉ đạo vụ Xuân 2017

V/v chỉ đạo quản lý kinh tế tại các đơn vị thôn sau sáp nhập

V/v đề nghị xin điều chỉnh tuyến đường của dự án

V/v tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang giao thông, xử lý trâu bò thả rông trên các tuyến đường và các trung tâm NVH

V/v triển khai thu tiền quỹ khuyến học năm 2017

V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang giao thông về việc chăn thả trâu bò gây thiệt hại về tài sản, mất trật tự ATTGT

V/v tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 – 5/2017

V/v tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 – 5/2017

CV VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

THÔNG BÁO V/v chỉ đạo thực hiện tập trung vào 1 số công việc để đưa xã đạt cán đích NTM vào ngày 06/12/2017