Hà Tĩnh có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ nông thôn mới tỉnh Đặng Ngọc Sơn...