Thạch Thắng nỗ lực cán đích đúng hẹn trên con đường trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới
loading...
13:39 06/12/2017

Xã Thạch Thắng được chọn là một trong 5 xã điểm sẽ hoàn thành chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, xã đã hoàn thành cơ bản 20/20 tiêu chí.

Hệ thống đường trục thôn và kênh mương nội đồng

Đồng chí Trần Bá Từ - Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng cho biết với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, sau hơn 5 năm triển khai xây dựng NTM, thì hiện tại Thạch Thắng đã có một bộ mặt khang trang hơn rất nhiều như hệ thống điện, đường, trường, trạm, các công trình xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân, được nhân dân đánh giá cao. Để có được kết quả này cần phải kể đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh cũng như của huyện; được sự đồng tình, ủng hộ của đảng bộ và nhân dân trong xã, nhân dân sẵn sàng hiến đất, góp của, góp công để xây dựng NTM. Tất cả các chi bộ và đảng viên trên địa bàn xã đã nâng cao nhận thức vai trò hạt nhân, tiên phong, gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi hoạt động; HĐND, UBND xã luôn thực hiện đúng nhiệm vụ và quy chế; các tổ chức đoàn thể chính trị phát huy sức mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM". BCĐ xây dựng NTM luôn thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chính sách, chủ trương phù hợp với thực tế cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; xác định mục tiêu trọng tâm làm trước, làm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời nhân ra diện rộng và biểu dương những việc làm tốt, những kinh nghiệm hay, những cá nhân điển hình, tiên tiến.

Tính đến nay xã đã cơ bản đạt 20/20 tiêu chí. Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đã hoàn thành tiêu chí giao thông; Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của 3 trường học được đầu tư đạt chuẩn mức độ 1, đảm bảo cho 100% số trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành, 100% số hộ trong xã sử dụng điện; Hệ thống kênh mương đang được xây dựng đảm bảo yêu cầu, tổ chức chỉ đạo quản lý tưới tiêu đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp đạt trên 80% diện tích; Trạm y tế đã cơ bản đạt 10 chuẩn và đang hoàn thiện, cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại. Về phát triển sản xuất: luôn ưu tiên phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, UBND xã đã thành lập HTX sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn, chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung như mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm (chăn nuôi lợn, rau củ,...). Về cơ sở vật chất văn hóa, hiện đã có 5/5 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, 5/5 thôn được công nhận thôn văn hóa. Vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch trên địa bàn xã đã đạt theo quy định,...

Để hoàn thành vững chắc 20/20 tiêu chí cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của các ban ngành, đoàn thể, cá nhân, tổ chức và nhân dân. Với những giải pháp thiết thực trong quá trình thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ; Tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất; Tạo chuyển biến về xã hội - cảnh quan môi trường nông thôn; Phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật; Huy động nguồn lực cho xây dựng NTM. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm xã Thạch Thắng sẽ cán đích đúng hẹn trên con đường trở thành xã đạt chuẩn NTM./.

Ý kiến bạn đọc