Quán triệt, thực hiện đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính (CCHC); xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Năm 2022, xã Thạch Thắng tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác CCHC nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch tại địa phương.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn xác định đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, UBND xã Thạch Thắng đã xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, nhằm xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND xã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về CCHC. Công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu rộng thông qua hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử xã và niêm yết công khai tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức. Hiện nay, UBND xã đã đặt bảng niêm yết công khai các danh mục thủ tục hành chính đạt 100% theo quy định. Các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính đều được công khai kịp thời, đầy đủ, đúng mẫu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết được chia theo từng lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tìm hiểu.

Các TTHC của người dân đến giao dịch được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định

Đội ngũ cán bộ, công chức của xã luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt. Nhờ đó, trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của xã Thạch Thắng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC. Theo đó, xã tiếp nhận 1.789 hồ sơ trong đó có 55 hồ sơ tiếp nhận theo dịch vụ công mức độ 3. Kết quả: đã giải quyết 1786 hồ sơ đạt 99,8% và 03 hồ sơ đang trong hạn giải quyết.

Cùng với chú trọng cải cách TTHC, thời gian qua, xã Thạch Thắng đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hướng đến sự hài lòng của người dân. Đẩy mạnh nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng với yêu cầu công tác CCHC trong giai đoạn hiện nay.

Trụ sở làm việc, trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được nâng cấp đảm bảo yêu cầu công tác CCHC

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các Cấp ủy, chính quyền còn có sự cố gắng học hỏi không ngừng và lòng tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác cải cách hành chính ở xã Thạch Thắng từng bước tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng trong công tác cải cách hành chính cũng như phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công chức Văn phòng xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.153
    Online: 4