Ngày 09/8/2022, Đảng ủy xã Thạch Thắng tổ chức Hội nghị toàn Đảng bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị diễn ra với sự tham gia của hơn 220 Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Đại diện Đoàn công tác của BTV Huyện ủy; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; các chi ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị.

Trong thời gian buổi sáng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đồng chí Nguyễn Tất Cường - Bí thư BCH Đảng bộ quán triệt các nội dung cơ bản "Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"


Đồng chí Nguyễn Hữu Ánh - Phó bí thư Đảng ủy quán triệt các nội dung cơ bản "Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"

* Trong thời gian làm việc buổi chiều, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được bồi dưỡng chuyên đề thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; Công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay do Trung tâm Chính trị huyện phối hợp Đảng ủy xã Thạch Thắng tổ chức. Đồng chí Trần Hữu Nghĩa – UVBCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và trực tiếp báo cáo, truyền đạt nội dung chuyên đề.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa – UVBCH Đảng bộ huyện, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo, truyền đạt nội dung chuyên đề: "Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; Công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay"

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành các nội dung đề ra. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu ngay sau Hội nghị này, các Chi ủy, các tổ chức, đoàn thể phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; đồng thời cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể, các chi ủy khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), đồng chí Nguyễn Tất Cường tin tưởng rằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXXII.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.099
    Online: 11