Thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10 hằng năm).

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tỉnh về Triển khai tổ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh; Kế hoạch số 103/KH - UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Thạch Hà về triển khai tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Thạch Hà;  ngày 06/10/2022  UBND xã Thạch Thắng đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 06/10/2022 về triển khai tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã Thạch Thắng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn xã.

Kế hoạch này nhằm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi cá nhân và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. Chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của tỉnh là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn xã.

 Nội dung tuyên truyền tập trung: phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyến đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin số trên địa bàn tỉnh; thông tin, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.101
    Online: 13