Sáng ngày 16/11/2022,Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã(NVQS)xã Thạch Thắng đã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2023 cho các nam thanh niên trong độ tuổi NVQS của địa phương.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Năm 2023 xã Thạch Thắng được giao tuyển chọn  công dân nhập ngũ trong đó NVQS là: 27 đồng chí  ,NVCA nhân dân là:1 đồng chí.Để hoàn thành chỉ tiêu,nhiệm vụ được giao,xã Thạch Thắng đã tiến hành triển khai các bước rà soát,nắm nguồn lập danh sách của địa phương trong độ tuổi nhập ngũ cũng như các trường hợp tạm hoãn và miễn NVQS theo quy định,đảm bảo công bằng,dân chủ,công khai đúng luật.Đồng thời tăng cường tuyên truyền về Luật NVQS để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ Quốc trong giai đoạn hiện nay. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi gia đình cần động viên, giáo dục, khuyến khích con em mình nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với đất nước, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.

Theo đó ,trong đợt này,Hội đồng NVQS xã Thạch Thắng đã tổ chức phát lệnh đến khám 57 công dân trong độ tuổi nghĩa vụ Quân sự.Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như chủ động phát thông báo trước 15 ngày để thanh niên có thời gian sắp xếp công việc tham gia khám tuyển,nên trong ngày 16/112022 đã có 53 thanh niên được phát lệnh đến khám sơ tuyển NVQS đúng thời gian quy định có 04 công dân có lý do chính đáng.


   Tại buổi khám sơ tuyển các thanh niên có mặt được khám tổng quát như: đo huyết áp,chiều cao ,cân nặng,đo vòng ngực và một số bệnh lý khác...kết thúc khám sơ tuyển Hội đồng NVQS xã Thạch Thắng đã chọn được 29 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 đến loại 3 tham gia vòng khám tuyển cấp huyện.Đến nay xã Thạch Thắng đã vượt chỉ tiêu sơ khám tuyển tại xã là 27/29 công dân, vượt chỉ tiêu Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện giao.


    Tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là trách nhiệm của mỗi công dân, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp.

Mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động' Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao tinh thần yêu nước, sẫn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự và bảo vệ Tổ Quốc.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.079
    Online: 12