Ngày 06/01/2023, HĐND xã Thạch Thắng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Huy - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn xã cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Ông Nguyễn Tất Cường - Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã Thạch Thắng đã xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của Thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Đồng thời, tại kỳ họp HĐND xã đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Chủ tọa kỳ họp

Báo cáo UBND xã trình tại kỳ họp nêu rõ: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tiếp tục làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi và thu nhập của người dân; giá cả vật tư nông nghiệp đầu vào, giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá nguyên vật liệu, hàng hóa cơ bản tăng… đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh đó, với phương châm vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, với sự nổ lực, tập trung lãnh đạo thực hiện của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã nhà đã duy trì quyết tâm thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt kết quả tốt; quốc phòng – an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã giành thời gian tập trung thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2022, đồng thời kiến nghị, đề xuất các vấn đề còn tồn tại như: tập trung giải quyết, hướng dẫn thủ tục hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tên địa bàn; quan tâm  đời sống dân sinh cho các hộ khó khăn; đầu tư, sửa chữa nâng cấp một số hạ tầng. Quan tâm, khơi thông kênh mương tiêu thoát nước ở đường trục xã, công tác vệ sinh môi trường...

Đại biểu Võ Văn Tý, đại biểu HĐND tổ 2: HĐND, UBND xã cần nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp mang lại thu nhập cho bà con nông dân, đáp ứng với nhu cầu cuộc sống và mức thu nhập theo chuẩn NTM

Đại biểu Võ Thị Tân: Cần có giải pháp hỗ trợ, kêu gọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất các trường học giữ vững đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, phấn đấu xây dựng 01 - 02 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn

Các nội dung thảo luận, tham luận của đại biểu, cử tri và người dân đã được lãnh đạo UBND xã giải trình cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền trực tiếp tại Kỳ họp. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung chất vấn UBND, công chức chuyên môn các nội dung liên quan đến tiến độ cấp giấy CNQSĐ ở, đất nông nghiệp...

Ông Trần Bá Từ - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, giải trình cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền tại Kỳ họp; Đồng thời đề nghị thời gian tới cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là huy động các nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong 6 tháng đầu năm 2023; xây dựng sản phẩm Ocop, phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động.

Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023; một số chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạch Thắng năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.081
    Online: 13