Ngày 01/3/2023, tại Hội trường số 02 Đảng ủy- UBND xã Thạch Thắng đã tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng và tổ chức Hội nghị liên tịch mở rộng thường kỳ tháng 3/2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND, UBMTTQ xã; các đồng chí là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Bí thư, thôn trưởng 5 thôn, Hiệu trưởng 3 trường học, Trạm trưởng trạm y tế, chủ nhiệm HTX Thắng Lợi, HTX Môi trường.

Lễ chào cờ đầu tháng

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo đánh giá nhận xét kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 2 và các giải pháp triển khai nhiệm vụ tháng 3 của các ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp và 5 đơn vị thôn. Qua ý kiến thảo luận của quý vị đại biểu, ý kiến của các đồng chí có liên quan đã được các đồng chí chủ trì tiếp thu, giải trình, làm rõ đã được hội nghị nhất trí thống nhất cao.

Đ/c Hoàng Trọng Dương- Phó CT UBND xã báo cáo tại hội nghị

Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3

Công tác tổ chức hành chính:

Tổ chức họp chi bộ, cán bộ, họp dân để quán triệt đầy đủ nội dung triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 3. Đồng thời tổ chức chương trình hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ cao ngay từ đầu tháng.

Các đoàn công tác đã được kiện toàn phải tổ chức họp phân công cụ thể cho các thành viên về công việc chỉ đạo và thường xuyên làm việc, tham dự các cuộc họp đầy đủ tại thôn để trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo thôn tập trung cao thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Hội người cao tuổi xã tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi.

Lĩnh vực nông nghiệp:

Ban nông nghiệp thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để định kỳ ban hành văn bản chỉ đạo nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nhất là tiêu diệt chuột đảm bảo tốt các diện tích gieo trồng và đàn vật nuôi.

Tổ tư vấn phối hợp tốt công ty dược Hà Tĩnh chỉ đạo các hộ dân chuẩn bị đủ các nguồn vật tư, quy trình các bước về sản xuất cây dược liệu tại khu tập trung ở thôn Cao Thắng. Đồng thời nghiên cứu để phát triển thêm một số mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về xây dựng Nông thôn mới:

Tập trung chỉ đạo thực hiện cao điểm nhất phong trào xây dựng NTM của đợt phát động. Tiếp tục chỉ đạo các thôn hoàn thiện xong các tuyến các xanh, hàng rào xanh làm sạch cỏ và bón phân cho cây. Thực hiện tốt việc cải tạo chỉnh trang vườn hộ, phân loại xử lý rác thải, thường xuyên sắp xếp ngăn nắp nhà cửa.

Tổ tư vấn của xã tập trung cao cho công tác xây dựng sản phẩm OCOOP.

Các thôn tập trung cao việc nhận xi măng triển khai làm đường, kênh, rãnh, lề và các hạng mục tại nhà văn hóa . Đến 30/3 phải đạt 70% so với khung kế hoạch của thôn đề ra.

Ban quản lý chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, Ban giám sát tăng cường công tác giám sát để đảm bảo các công trình đồng thời giao trách nhiệm công an xã và lãnh đạo các thôn tăng cường công tác quản lý xử lý xe quá tải làm hư hỏng xuống cấp các công trình.

Lĩnh vực tài nguyên môi trường:

Tập trung hoàn thiện hồ sơ cấp GCNSD đất cho các đối tượng đã được tiếp nhận hồ sơ song đang tồn đọng của năm 2022. Đồng thời rà soát, tiếp nhận làm hồ sơ mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có nhu cầu theo đúng quy định văn bản hướng dẫn.

Triển khai làm hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho 3 nhà văn hóa thôn. Rà soát, xử lý các hộ sử dụng đất vi phạm bao lấn đất nông nghiệp, bao lấn đường giao thông, hệ thống thoát nước tại các thôn.

Cán bộ địa chính phối hợp phụ nữ xã tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt việc phân loại xử lý rác thải, nước thải đúng tiến độ.

Lĩnh vực kinh tế:

Các thôn hoàn thành việc quyết toán thu chi kinh tế của thôn năm 2022. Triển khai hoàn thành xây dựng kế hoạch số liệu thu, huy động đóng góp của nhân dân năm 2023.

Kế toán xã hoàn thành việc thanh toán hỗ trợ xây dựng NTM năm 2022 cho các thôn trước ngày 10/3/2023. Lên kế hoạch bố trí nguồn lực phục vụ kịp thời cho các nhiệm xây dựng NTM.

Năm 2023 là năm xã tập trung phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao, bố trí ngân sách hỗ trợ tổ trưởng tổ liên gia tự quản với mức 50.000đ/ tổ trưởng/ tháng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội:

Văn hóa thông tin:

Tập trung cao công tác tuyên truyền thực hiện đề án 06, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng phong trào ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng NTM.

Phối hợp hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên tuyên truyền và các hoạt động hướng về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

Văn hóa chính sách:

Tập trung triển khai đôn đốc thực hiện thẻ BHYT, BHXH.

Triển khai quán triệt thực hiện đăng ký trả tiền chính sách người có công và đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội nhận tiền qua thẻ ATM. Cài đặt điện thoại cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Các trường học: Tiếp tục duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt gắn việc xây dựng cảnh quan trong và bao quanh trường luôn xanh sạch đẹp.  Riêng về trường tiểu học tập trung hoàn thiện hồ sơ trường chuẩn, tham mưu huy động lực lượng hỗ trợ hoàn thành các hạng mục khánh tiết để phục vụ đợt đánh giá công nhận trường đạt chuẩn mức II.

Lĩnh vực Quốc phòng – an ninh – Tư pháp và Cải cách hành chính:

Quân sự xã tập trung hoàn thiện việc xây dựng giáo án, chuẩn bị đủ điều kiện, phương tiện cơ sở vật chất, biên chế đủ lực lượng chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2023 vào đầu tháng 4.

Công an xã:

Phối hợp Đoàn thanh niên tiếp tục tập trung cao việc cài đặt ứng dụng VNEID để kích hoạt định danh điện tử cho công dân.

Phối hợp hội Cựu chiến binh nhập cơ sở dữ liệu quốc gia cho hội viên.

Phối hợp lãnh đạo thôn Nam Thắng  xây dựng mô hình camera an ninh tại

thôn.

Tư pháp – cải cách hành chính:

Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công tác trong đội ngũ cán bộ công chức người lao động. Tập trung xử lý kịp thời các kiến nghị đề xuất của nhân dân. Chỉ đạo bộ phận một cửa việc tiếp nhận xử lý hồ sơ đúng quy định phục vụ người dân được tốt hơn.

Đ/c Nguyễn Tất Cường-Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh:

Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/6/2023, xã Thạch Thắng hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Vì vậy, thời gian tới, cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung cao, đổi mới trong công tác tuyên truyền, xem đây là nội dung quan trọng, cốt lõi để đẩy mạnh phong trào trong Nhân dân; xây dựng nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, những gương điển hình để tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh, Huyện; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt tập trung xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng đường bê tông nông thôn, rảnh trồng hoa, hệ thống mương thoát nước, chỉnh trang vườn hộ, xử lý rác thải...

Các ban, ngành, đoàn công tác theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các thôn hoàn thành các nội dung, tiêu chí do ngành phụ trách; bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,  rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới để kịp thời hướng dẫn thực hiện.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 150.195
    Online: 17